Tag Archives: hoc anh van bang a

Lớp American English File 2

Lớp học anh văn chứng chỉ quốc gia trình độ ABC (Lớp American English File 2) khai giảng hàng tháng. 1. Đối tượng tham gia khóa học anh văn chứng chỉ quốc gia ABC Lớp American English File 2 Đã học qua lớp American English File 1 hoặc trình độ tương đương. 2. Nội dung chương trình học anh văn chứng chỉ quốc ...

Read More »