Luyện thi chứng chỉ quốc gia ABC

1. Đối tượng tham gia lớp luyện thi chứng chỉ quốc gia anh văn ABC

 • Đã học xong chương trình hoặc trình độ tương đương chứng chỉ mình muốn đăng ký thi

2. Nội dung lớp học:

 • Ôn tập
 • Luyện kỹ năng giải đề
 • Giải đề mẫu.

3. Thời gian ôn luyện và học phí

 • Thời gian ôn luyện 1 tháng tuần 3 buổi.  3h/buổi
  • Thứ 2 – 4 – 6 hoặc
  • Thứ 3 – 5 – 7
 • Học phí ôn luyện tho chứng chỉ:
  • Trình độ A: 600.000  đ
  • Trình độ B: 700.000  đ
  • Trình độ C: 800.000  đ
may lam bia set

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *