Lớp anh văn thiếu nhi Family and Friends 1

Chào mừng các bạn đang đến với lớp học anh văn thiếu nhi cấp độ 1 giáo trình Family and Friends 1.

Lớp học anh văn thiếu nhi Family and Friends 1 khai giãng hàng tháng.

1. Đối tượng tham gia khóa học anh văn thiếu nhi
 • Mới bắt đầu học tiếng anh.
 • Các đối tượng đã từng học qua tiếng anh nhưng muốn học lại để củng cố khả năng tiếng anh của bản thân
2. Nội dung chương trình học anh văn thiếu nhi Family and Friends 1
  • What’s this?
  • Playtime!
  • This is my nose!
  • He’s a hero!
  • Where’s the ball?
  • Billy’s teddy bear!
  • Are these his pants?
  • Where’s Grandma?
  • Lunchtime!
  • A new frend!
  • I like monkeys!
  • Dinnertime!
  • Clean up!
  • Action Boy can run!
3. Tài liệu khóa học và thời gian học
 • Thời gian học 3 tháng
 • Giáo trình Family and Friends 1

hoc anh van thieu nhi

may lam bia set

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *